Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://bookmaker-expert.com/ („Bookmaker Expert” w dalszej części tekstu).
Akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu są niezbędne do uzyskania dostępu do serwisu Bookmaker Expert i korzystania z niego. Uzyskując dostęp do serwisu Bookmaker Expert lub korzystając z niego, użytkownik zgadza się na ich przestrzeganie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, powinien poważnie rozważyć zaprzestanie korzystania z serwisu Bookmaker Expert.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron lub serwisów osób trzecich, których Bukmacher Expert nie jest właścicielem ani nie ma nad nimi kontroli.

Bookmaker Expert nie kontroluje treści, polityki prywatności ani praktyk stosowanych przez strony lub serwisy internetowe osób trzecich. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bookmaker Expert nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Zalecamy zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności wszystkich stron lub serwisów osób trzecich, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem serwisu Bookmaker Expert.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Twojego dostępu do naszej usługi w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym stałego zawieszenia, jeśli naruszysz Regulamin. Obejmuje to klauzule własności, zrzeczenia się gwarancji, klauzule dotyczące odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności.
Twoje prawo do korzystania z serwisu Bookmaker Expert wygasa natychmiast po wejściu w życie wypowiedzenia. Możesz po prostu przestać korzystać z naszego serwisu w dowolnym momencie w przypadku, gdy zdecydujesz się zlikwidować swoje konto.

Prawo właściwe

Niniejszy regulamin jest zgodny z prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy dostęp do i/lub korzystanie z naszego serwisu jest zgodne z prawem obowiązującym w jego kraju i gwarantuje, że działania promowane w serwisie Bookmaker Expert nie są nielegalne na terytorium, na którym mieszka.

Nasze zaniechanie egzekwowania któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli sąd orzeknie, że którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal obowiązywać. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem w odniesieniu do naszego serwisu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, jakie mogliśmy zawrzeć z Użytkownikiem w związku z korzystaniem z serwisu Bookmaker Expert.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby dać Ci co najmniej 30-dniowe powiadomienie, zanim nowy Regulamin wejdzie w życie. Będziemy decydować, co stanowi istotną zmianę według naszego wyłącznego uznania.

Jeżeli po wejściu w życie aktualizacji nadal korzystasz z serwisu Bookmaker Expert, zgadzasz się na przestrzeganie zaktualizowanego Regulaminu. Prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego serwisu, jeśli nie zgadzasz się z nowym Regulaminem.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem info@bookmaker-expert.com.

No votes yet.
Please wait...