Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε το https://bookmaker-expert.com/ (Στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “Bookmaker Expert”).
Η αποδοχή και η συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι απαραίτητη για την πρόσβαση και τη χρήση του Bookmaker Expert. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Bookmaker Expert Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο να μην χρησιμοποιήσετε το Bookmaker Expert εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων & Προϋποθέσεων.

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων μερών, τις οποίες το Bookmaker Expert δεν έχει στην κατοχή του αλλά ούτε και ελέγχει.
Το Bookmaker Expert δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Στο σημείο αυτό αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Bookmaker Expert δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω του Bookmaker Expert.

Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης αναστολής εάν παραβιάζετε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει ρήτρες ιδιοκτησίας, αποποιήσεις εγγυήσεων, ρήτρες αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.
Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Bookmaker Expert θα παύσει αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ ο τερματισμός. Σε περίπτωση που επιλέξετε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας μπορείτε απλά να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή.

Ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε. Είστε υπεύθυνοι να προσδιορίσετε εάν η πρόσβαση ή/και η χρήση της υπηρεσίας μας είναι σύμφωνη με τους νόμους της αντίστοιχης χώρας σας και εγγυάστε ότι οι δραστηριότητες που προωθούνται στο Bookmaker Expert δεν είναι παράνομες στην περιοχή στην οποία ζείτε.
Η παράλειψή μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα. Εάν ένα δικαστήριο αποφανθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εμάς και εσάς σε σχέση με την υπηρεσία μας και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες που μπορεί να είχαμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση του Bookmaker Expert.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν η αλλαγή είναι ουσιώδης, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι Όροι & Προϋποθέσεις. Η απόφαση σχετικά με το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή βρίσκεται στην αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια.
Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το Bookmaker Expert μετά την έναρξη ισχύος ενημερώσεων συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δε συμφωνείτε με τους νέους Όρους & Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@bookmaker-expert.com.

No votes yet.
Please wait...