Podmínky a pravidla

Před použitím stránek https://bookmaker-expert.com/ („Bookmaker Expert“ v pokračování textu) si prosím pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky.
Pro přístup a používání služby Bookmaker Expert je nutné přijmout a dodržovat tyto obchodní podmínky. Přístupem nebo používáním služby Bookmaker Expert souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, měli byste vážně zvážit, zda Bookmaker Expert nepoužíváte.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost Bookmaker Expert nevlastní ani nad nimi nemá kontrolu.
Bookmaker Expert nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek nebo služeb třetích stran. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Bookmaker Expert nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím, ať už přímo nebo nepřímo.
Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, na které přistupujete prostřednictvím služby Bookmaker Expert.
Ukončení

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit nebo pozastavit váš přístup k naší službě, a to bez varování nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně trvalého pozastavení, pokud porušíte smluvní podmínky. To zahrnuje ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, ustanovení o odškodnění a omezení odpovědnosti.

Vaše právo používat Bookmaker Expert zaniká okamžitě po ukončení platnosti. V případě, že se rozhodnete ukončit svůj účet, můžete jednoduše kdykoli přestat používat naše služby.

Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony země, ve které máte bydliště. Jste zodpovědní za zjištění, zda je přístup k našim službám a/nebo jejich používání v souladu se zákony vaší země, a zaručujete, že činnosti propagované na stránkách Bookmaker Expert nejsou na území, kde žijete, nezákonné.

Pokud neuplatníme některé z práv nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud rozhodne, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek budou nadále platit. Tyto obchodní podmínky představují celou dohodu mezi námi a vámi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují všechny dřívější dohody, které jsme s vámi mohli mít ohledně používání služby Bookmaker Expert.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo aktualizovat podle vlastního uvážení. Pokud je změna podstatná, budeme se snažit vás na ni upozornit alespoň 30 dní předtím, než nové Podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Souhlasíte s tím, že se budete řídit aktualizovanými obchodními podmínkami, pokud budete pokračovat v přístupu nebo používání služby Bookmaker Expert poté, co aktualizace vstoupí v platnost. Pokud s novými obchodními podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím naši službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, kontaktujte nás na adrese info@bookmaker-expert.com.